Książka Obiektu Budowlanego

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Również ten sam przepis określa jakie obiekty zwolnione są z obowiązku prowadzenia kob.

Książka obiektu budowlanego (kob) jest podstawowym dokumentem każdego użytkowanego obiektu budowlanego. Książkę należy prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia. Jednym słowem, kob należy prowadzić dla tych obiektów, na wybudowanie których potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Posiadanie kob pomaga scalić dokumentację budowlaną dotyczącą danego obiektu tj. informację o dokumentacji budowlanej, jaka była opracowana dla budynku przed i po oddaniu go do użytkowania. W książce znaleźć się również muszą podstawowe informacje o obiekcie dla którego założona jest kob.

Książka musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134). Jeżeli mają Państwo problem z nabyciem książki obiektu budowlanego prosimy o kontakt z naszą firmą, istnieje możliwość nabycia kob w naszej firmie. Możliwa jest także wysyłka książki pocztą.

By książka stała się użytecznym dla Państwa narzędziem, podczas jej przygotowywania musimy przeprowadzić inwentaryzację dokumentacji budowlanej, sporządzić protokoły okresowych kontroli, oraz zapoznać się z podstawowymi parametrami i instalacjami budynku. Warto również przygotować podstawowe informację charakteryzujące właściciela i zarządcę, oraz samą nieruchomość.

Firma KOB-24 specjalizuje się w tego typu dokumentacji, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z książką obiektu budowlanego.