Okresowe przeglądy budowlane

Firma KOB-24 proponuje współpracę właścicielom i zarządcom, których budynki objęte są obowiązkiem kontroli - wykonujemy przeglądy okresowe budynków. Dokładamy szczególnej staranności by nasz produkt był użytecznym narzędziem do planowania kolejnych inwestycji czy kosztów związanych z eksploatacją budynku. Przeglądy techniczne budynków w naszym wykonaniu to pewność i bezpieczeństwo.

W świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo budowlane, Spółka KOB proponuje współpracę w zakresie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych.

Przeglądy okresowe budynków - wymagany zakres:

Ocena stanu technicznego:przegląd rocznyprzegląd pięcioletni
Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu + +
Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska + +
Instalacji gazowych + +
Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) + +
Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia - +
Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - +

Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa:

  • stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
  • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
  • zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania,
  • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
  • zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.

Koszt

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku.

Terminy

Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli.

Kompetencje

Pracujemy dla najlepszych, zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych inżynierów, których wiedza i doświadczenie jest do Państwa dyspozycji. Okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Zasady współpracy

Pracujemy dla Klientów indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty zlokalizowane są na terenie całego Kraju. Pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książki obiektu budowlanego. Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z dokumentacją budowlaną, w zakresie okresowych kontroli.

Możecie Państwo również liczyć na nas w innych sprawach związanych z dokumentacją budowlaną czy geodezyjną dotyczącą Państwa obiektów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi przedstawiciele regionalni chętnie spotkają się z Państwem i odpowiedzą na wszelkie pytania.